Pantanal – Brazil

04/04/2018 0 By vetau

Vùng đầm lầy Pantanal có tầm 3.500 loài thực vật, 650 loài chim, 80 loài động vật có vú và 50 loài bò sát, trong đó chỉ riêng cá sấu có khoảng 20.000.000 con. Có rất nhiều các khu vực tự nhiên ở Pantanal được bảo vệ đặc biệt và một khu bảo tồn thiên nhiên cùng tên, Pantanal là khu Di sản thế giới của UNESCO.

Pantanal là vườn quốc gia có diện tích 187.818 ha của Brazil. Khu bảo tồn này một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2000 nhờ sự đa dạng đáng ngạc nhiên của hệ động thực vật. Pantanal là vùng đồng bằng phù sa ngập nước rộng lớn với rất nhiều hồ, nhánh sông, rừng phòng hộ, hệ sinh thái, đồng cỏ ngập nước.